Landzonetilladelse - KELSTRUPVEJ 47, 6100 Haderslev - Lovliggørelse af hønsehus og -gård på 17 m2

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Lovliggørelse af hønsehus og hønsegård på 17 m2 på adressen: KELSTRUPVEJ 47, 6100 Haderslev, matr. nr. 633b Kelstrup, Vilstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - KELSTRUPVEJ 47, 6100 Haderslev - Lovliggørelse af hønsehus og hønsegård på 17m2.pdf
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 18.11.2022
Klagefrist: 16.12.2022