Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for bydelscenter ved Erlev Bjerge

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2022 kommuneplantillæg 6-2021 og lokalplan 10-56 for et område til bydelscenter ved Erlev Bjerge, Haderslev.

Planområdet er beliggende i den sydlige del af Haderslev By, umiddelbart vest for omfartsvejens rundkørsel. Området omfatter de to eksisterende dagligvarebutikker Netto og Aldi med tilhørende parkeringsarealer samt et tankanlæg med to vaskehaller.

Indhold
Planerne åbner mulighed for at der i området kan etableres yderligere en dagligvarebutik på op til 1.200 kvadratmeter. De nuværende dagligvarebutikker i området er på 1.000 kvadratmeter. Planerne åbner mulighed for at disse kan udvides til 1.200 kvadratmeter.

Du kan se kommuneplantillæg 6-2021 via dette link:
https://dokument.plandata.dk/12_11116296_1667824301111.pdf

Du kan se lokalplan 10-56 via dette link:
https://dokument.plandata.dk/20_11135393_1667824580824.pdf

Klagevejledning
Kommunalbestyrelsens afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen, kan påklages til Planklagenævnet. Du kan se en klagevejledning i det udsendelsesbrev der fremgår af planerne.
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 08.11.2022
Klagefrist: 06.12.2022