Høring af udkast til miljøgodkendelse - Jenningvej 5, 6510 Gram

Haderslev Kommune sender den 4. november 2022 udkast til miljøgodkendelse for Jenningvej 5, 6510 Gram i høring hos parter og naboer.

Der ansøges om mulighed for fleksibel produktion af svin i eksisterende stalde. Herudover vil der blive etableret en drivgang samt et nyt udleveringsrum. Produktionen vil fremadrettet være et IE-brug, da der vil være mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.

Produktionsarealet nedsættes fra 3.139 m2 til 2.439 m2.

Har du som part eller nabo bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.

Titel
Type
Udkast til miljøgodkendelse
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 04.11.2022
Høringsfrist: 05.12.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.