Tilladelse til etablering af bro i Gels Å ved Enderupskov

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til etablering af bro, med tilhørende landgang, i Gelså umiddelbart opstrøms Stensbækvej. Broen skal etableres på vandløbets nordlige bred på matrikel nr. 277, Enderupskov, Gram, som beskrevet i ansøgningen.
Afgørelsen kan påklages i en periode på fire uger. Sidste frist for klage er d. 2. december 2022.


Titel
Type
Tilladelse til etablering af både- og badebro i Gels Å ved Enderupskov
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 04.11.2022
Klagefrist: 02.12.2022