VVM-afgørelse - Etablering af skov på matrikel Uldal, Skrydstrup, beliggende Jegerupvej 2, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 21. september 2022 meddelt afgørelse om, at etablering af skov på matrikel 80 Uldal, Skrydstrup, beliggende på adressen: Jegerupvej 2, 6500 Vojens, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Skovrejsning - Jegerupvej 2, 6500 Vojens
PDF
VVM screeningsskema skovrejsning Jegerupvej 2, 6500 Vojens
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 21.09.2022
Klagefrist: 19.10.2022