Høring af udkast til miljøgodkendelse - Kvistrupvej 26, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune sender den 19. september 2022 udkast til miljøgodkendelse for Kvistrupvej 26, 6100 Haderslev i høring hos parter og naboer.

Der ansøges om at ændre svineproduktionen, efter ny lovgivning, så miljøgodkendelsen er baseret på antal kvadratmeter produktionsareal og dyretyper. Det maksimale antal dyr på produktionsarealet er fremover reguleret af de til enhver tid gældende dyrevelfærdsregler. Der etableres ikke nye produktionsarealer.

Har du som part eller nabo bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.


Titel
Type
Udkast til miljøgodkendelse_#165895-22_CaseNo21-6423
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 19.09.2022
Høringsfrist: 20.10.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.