Landzonetilladelse BRORSBØLVEJ 1, 6100 Haderslev, matr.nr. 832 Vandling -Ændret arealanvendelse/terrænregulering i forbindelse med etablering af vådt regnvandsbassin

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Ændret arealanvendelse/terrænregulering i forbindelse med etablering af vådt regnvandsbassin på adressen: BRORSBØLVEJ 1, 6100 Haderslev, matr. nr. 832 Vandling, Starup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse BRORSBØLVEJ 1, 6100 Haderslev, matr.nr. 832 Vandling -Ændret arealanvendelseterrænregulering i forbindelse med etablering af vådt
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 05.09.2022
Klagefrist: 03.10.2022