Landzonetilladelse - Tilbygning af udhus/garage til eksisterende udhus - Østerskovvej 15, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Tilbygning af udhus/garage til eksisterende udhus på adressen: ØSTERSKOVVEJ 15, 6100 Haderslev, matr. nr. 221 Ladegård, Åstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - ØSTERSKOVVEJ 15, 6100 -Tilbygning af udhus til eksisterende udhus.pdf
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 22.06.2022
Klagefrist: 20.07.2022