Forslag til regulering af Starup Bæk

Haderslev Kommune sender den 21. juni 2022 ”Forslag til regulering af Starup Bæk” i 4 ugers offentlig høring.
Provas ønsker at regulere Starup Bæk med henblik på at give plads til en justeret udformning af bassiner til rensning og forsinkelse af regnvand fra et planlagt og flere eksisterende kloakoplande. I den forbindelse ønskes der etableret et vådt regnvandsbassin og et overrislingsområde, der kræver en forlægning af Starup Bæk mod vest, hvorved der samtidig kan skabes passage for fisk og anden fauna gennem en dæmning.
Se yderligere informationer i høringsbrevet samt i selve forslaget til regulering.
Forslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 21. juni 2022 til og med den 19. juli 2022. Efter høringsperioden vil der blive truffet afgørelse i henhold til vandløbsloven.
Titel
Type
Starup Bæk - forslag til reguleringsprojekt
PDF
Høringsbrev - Regulering af Starup Bæk
PDF
Bilag 5 - Stensikring af Starup Bæk
PDF
Bilag 4 - vandstande nedstrøms projektområdet
PDF
Bilag 3B - fremtidige forhold - medianmaksimum, 5- og 10 årsmaksimum
PDF
Bilag 3A - eksisterende forhold - medianmaksimum, 5- og 10 årsmaksimum
PDF
Bilag 2B - fremtidige forhold - medianminimum, sommer- og vintermiddel
PDF
Bilag 2A - eksisterende forhold - medianminimum, sommer- og vintermiddel
PDF
Bilag 1 - RIB-600-601-forundersøgelse-endelig
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 21.06.2022
Høringsfrist: 19.07.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.