Offentliggørelse af vedtaget lokalplan 21-5 Boligområde ved Fjelstrup Nørrevej, Fjelstrup

Haderslev Kommunalbestyrelse har den 31. maj 2022 vedtaget lokalplan 21-5 Boligområde ved Fjelstrup Nørrevej.
Lokalplanområdet er beliggende ved Fjelstrup Nørrevej, Fjelstrup. Lokalplanområdet er beliggende på matrikel nr. 134c med et jordstykke på 19869 m2 centralt i Fjelstrup.

Indhold
Lokalplanen udarbejdes efter anmodning fra en privat projektudvikler, der ønsker at fremme boligudbuddet i Fjelstrup. Lokalplanområdet skal gøre plads til senior dobbelthuse med tilhørende fælleshus, samt mulighed for parcelhusgrunde i den sydlige del af matriklen. Derudover vil der være et grønt fælles opholdsområde. Projektet fokuserer på at skabe en helhed i området med stiforbindelser gennem området, og kobler sig til eksisterende stier og veje, som fører til de omkringliggende grønne arealer og boligområder.

Se vedtaget lokalplan inkl. Klagevejledning her: https://dokument.plandata.dk/20_10983664_1654842155759.pdf 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.06.2022
Høringsfrist: 08.07.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.