Landzonetilladelse - Kastrup Bygade 18, 6500 Gram - Etablering af ridebane

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af ridebane på adressen: KASTRUP BYGADE 18, 6510 Gram, matr. nr. 17a Kastrup, Gram.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jf. § 56.Titel
Type
LZT - KASTRUP BYGADE 18, 6510 - Etablering af ridebane
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 07.06.2022
Klagefrist: 05.07.2022