Høring inden tilladelse til regulering af Immervad Å

Haderslev Kommune behandler en ansøgning om tilladelse til en midlertidig regulering af Immervad Å. Der skal udføres reparationer på Banedanmarks jernbanebro som krydser Immervad Å. I forbindelse med arbejdets udførsel er der behov for at rørlægge vandløbet midlertidigt.
Det offentlige vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven, jf. dennes § 2. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne uden, at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven. Projektet som ønskes gennemført, fremmes hermed ved offentlig høring inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Projektet fremmes på vegne af vandløbsmyndigheden i hhv. Aabenraa og Haderslev kommuner efter aftale med vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune.
Det er muligt at kommer med indsigelser eller bemærkninger til projektet til og med 30. juni 2022..


Titel
Type
Reguleringsansøgning, Immervad Å
PDF
Høring inden tilladelse til regulering af Immervad Å
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.06.2022
Klagefrist: 30.06.2022