Forslag til tillæg nr- 3 til spildevandsplan Haderslev Kommune 2021-2024. Klimapark Jomfrustien

Teknik- og Klimaudvalget godkendte på mødet den 9. maj 2022, at forslag om tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2021-2024 skal sendes i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Planen er i høring i perioden 19. maj 2022 til 14. juli 2022.

Området skal separatkloakeres for regn- og spildevand og der skal anlægges 10 stk. regnvandsbassiner i forbindelse med klimapark Jomfrustien. Tillæg nr. 3 giver det juridiske grundlag til at foretage nødvendig ændring af kloakeringsformen fra fælleskloak til separatkloak og giver rådighed over arealer samt tinglysninger i forbindelse med etablering af nødvendige spildevandstekniske anlæg.

Se forslag til tillæg nr. 3 spildevandsplan 2021 til 2024, Klimapark Jomfrustien.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til tillægget skal afgives på Haderslev Kommunes høringsportal
Indsigelser eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den 14. juli 2022.Titel
Type
Forslag til tillæg nr. 3 spildevandsplan 2021-2024, Klimapark Jomfrustien
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 19.05.2022
Høringsfrist: 14.07.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.