VVM-afgørelse – ændring af godkendt projekt for etablering af et nyt boligområde, i form af højt byggeri, ved Honnørkajen i Haderslev

Haderslev Kommune har den 11. maj 2022 meddelt afgørelse om, at ændring af godkendt projekt for etablering af et nyt boligområde, i form af højt byggeri, ved Honnørkajen i Haderslev på matriklerne 4331, 2575, 2397, 3446a, 3693, 4007, 19q, 3446a, 19p og del af matr.nr 19q, alle Haderslev ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Projektændring - Nyt boligområde ved Honnørkajen
PDF
Bilag B - VVM-ansøgning med bilag
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - projektændring - nyt boligområde Honnørkajen
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 12.05.2022
Klagefrist: 09.06.2022