Landzonetilladels og dispensation fra lokalplan 17.33-1, Aarøsund havn 26, 6100 Haderslev, matrk. nr. 791 Hajstrup, Øsby til etablering af et nyt udslagssted for campingtoilet med tømmeplads samt et skur med udslagsvask og håndvask

Haderslev Kommune meddeler hermed dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn jf. Planlovens § 19, stk. 1 samt landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af et nyt udslagssted for campingtoilet med tømmeplads samt et skur med udslagsvask og håndvask på ejendommen Aarøsund havn 26, 6100 Haderslev, matr. nr. 791 Hajstrup, Øsby

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Aarøsund havn 26, 6100 Haderslev, matr. nr. 791 Hajstrup, Øsby, etablering af et nyt udslagssted fo-#86863-22-CaseNo22-6973 - Aarøsund havn 26, 6100 H
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 11.05.2022
Klagefrist: 08.06.2022