Landzonetilladelse - KNAGSLEDVEJ 1, 6500 Vojens - Opførelse af enfamiliehus

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af enfamiliehus på adressen: KNAGSLEDVEJ 1, 6500 Vojens, matr. nr. 1 Gl. Ladegård, Hammelev.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse KNAGSLEDVEJ 1, 6500 Vojens Opførelse af enfamiliehus
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 11.05.2022
Høringsfrist: 08.06.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.