Høring af udkast til Affaldsplan 2022-2033

Teknik- og Klimaudvalget godkendte den 9. maj 2022, at forslag til Affaldsplan 2022-2033 sendes i offentlig høring i en periode på otte uger. Høringsperioden starter den 10. maj. Høringen omfatter også den tilhørende miljøvurdering.
Affaldsplanen 2022-2033 kigger bagud på affaldsområdet i Haderslev Kommune, og giver en status på hvilke affaldsmængder der er indsamlet, hvilke affaldsordninger kommunen har og hvordan forrige affaldsplan blev udmøntet. Derudover kigger affaldsplanen fremad med en plan for hvilke tiltag, der skal foretages på affaldsområdet i fremtiden.
I planen er der lagt vægt på mere genbrug og genanvendelse af affaldet fra både husholdninger, virksomheder, sommerhuse og kommunale virksomheder og institutioner. Planen kan tilgås som en hjemmeside på https://affaldsplan.haderslev.dk/ eller som en PDF fil, vedlagt som bilag.
Der er foretaget en miljøvurdering af affaldsplanen, som er vedhæftet som bilag.
Har du som borger eller virksomhed bemærkninger til høring af affaldsplanen eller miljøvurderingen, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.Titel
Type
Miljøvurderingsrapport - Affaldsplan 2022-2033 - Høringsudkast
PDF
Affaldsplan 2022-2033 - Høringsudkast
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.05.2022
Høringsfrist: 05.07.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.