Landzonetilladelse - Keldetvej 9, 6100 Haderslev - Opførelse af enfamiliehus samt udestue

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af nyt enfamiliehus samt udestue som erstatning for eksisterende enfamiliehus på adressen: KELDETVEJ 9, 6100 Haderslev, matr. nr. 118 Sillerup, Fjelstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 10 år jfr. § 56, stk. 3.Titel
Type
LZT - KELDETVEJ 9, 6100 - Opførelse af enfamiliehus samt udestue
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 04.05.2022
Klagefrist: 01.06.2022