VVM-afgørelse - Etablering af padelbane ved Hammelev Bygade 28A, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 2. maj 2022 meddelt afgørelse om, at etableringen af en padelbane på matrikel 439 Hammelev Ejerlav, Hammelev, beliggende ved Hammelev Bygade 28A, 6500 Vojens, ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-SCREENINGSAFGØRELSE - Padelbane - Hammelev
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Padelbane - Hammelev
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.05.2022
Klagefrist: 30.05.2022