Diernæsvej 206, 6100 Haderslev - nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Haderslev Kommune har modtaget ansøgning om at nedrive bevaringsværdige bygninger på adressen Diernæsvej 206, 6100 Haderslev. Bygningerne er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige.
Inden Haderslev Kommune tager endelig stilling til det ansøgte, foretages denne høring, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til det ansøgte.
Har du spørgsmål til høringsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte Anders Kristian Sanderbo på mail: ansa@haderslev.dk eller telefon 29 63 89 01.


Titel
Type
Nedrivning af bevaringsværdig bygning - Diernæsvej 206 - Høringsbrev
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 02.05.2022
Høringsfrist: 30.05.2022

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.