Landzonetilladelse - Matr.nr. 21 Åstrup ejerlav, Åstrup - Etablering af minivådområde

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af minivådområde på matr. nr. 21 Åstrup Ejerlav, Åstrup, tilhørende adressen AASTRUP ALLE 60, 6100 Haderslev,.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - Matr. nr. 21 Åstrup ejerlav, Åstrup - Etablering af minivådområde
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 14.01.2022
Klagefrist: 11.02.2022