Landzonetilladelse - Stadion Alle 2, 6100 Haderslev - Tilbygning af idrætsbebyggelse

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Tilbygning af idrætsbebyggelse på adressen: STADION ALLE 2, 6100 Haderslev, matr. nr. 334 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
LZT - STADION ALLE 2. 6100 - Tilbygning af idrætsbebyggelse
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 07.01.2022
Klagefrist: 04.02.2022