Landzonetilladelse: Lovliggørelse af opført garage på adressen: Gammelbrovej 3, 6100 Haderslev, matr. 420 Hajstrup, Øsby

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Lovliggørelse af opført garage på adressen: GAMMELBROVEJ 3, 6100 Haderslev, matr. nr. 420 Hajstrup, Øsby.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
LZT - Gammelbrovej 3, 6100 Haderslev - Lovliggørelse af garage
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 25.11.2021
Klagefrist: 23.12.2022