Landzonetilladelse etablering af forsorgshjemmet

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af forsorgshjemmet "Sommerstedet" til 14 beboere TALIND 2, 6560 Sommersted, matr.nr. 224 Jegerup Ejerlav, Jegerup

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
landzonetilladelse etablering af forsorgshjem TALIND 2, 6560 Sommersted, matr.nr. 224 Jegerup Ejerlav, Jegerup
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 15.09.2021
Klagefrist: 13.10.2021