Landzonetilladelse opførelse af antennemast på 48 m ved Over Jerstal Vandværk HOVEDGADEN ØST 76 A, 6500 Vojens, matr.nr. 224 Over Jerstal, Vedsted

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af antennemast på 48 m på adressen: HOVEDGADEN ØST 76 A, 6500 Vojens, matr. nr. 224 Over Jerstal, Vedsted.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
landzonetilladelse til en 48 meter høj antennemast ved Over Jerstal Vandværk, Hovedgaden Øst 76A, 6500 Vojens
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 14.09.2021
Klagefrist: 12.10.2021