VVM-afgørelse - Etablering af nye kultur og fritidsbygninger i forbindelse Fjelstrup Hallen, beliggende Stadion Alle 2, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 13. september 2021 meddelt afgørelse om, at etableringen af nye kultur- og fritidsbygninger i forbindelse med Fjelstrup Hallen på adressen Stadion Alle 2, 6100 Haderslev, matrikel nr. 334 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup ikke er VVM-pligtigt.

På baggrund af en VVM-screening er det vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-loven, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020, med senere ændringer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Haderslev Kommune, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev eller e-mail: teknikmiljoe@haderslev.dkTitel
Type
VVM-afgørelse - Tilbygninger - Fjelstrup Hallen
PDF
Bilag A - VVM-screeningsskema - Fjelstrup Hallen
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 13.09.2021
Klagefrist: 11.10.2021