Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af to private vandløb med spildevandsledninger på matr. nre. 109 og 790 Over Jerstal, Vedsted.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsninger af to private vandløb med spildevandsledninger på matr.nre. 109 og 790 Over Jerstal, Vedsted.
Haderslev Kommune har den 7. september 2021 meddelt tilladelse efter vandløbsloven til PROVAS A/S til krydsninger af de to private vandløb med spildevandsledninger.Titel
Type
Tilladelse til krydsning med to spildevandsledninger ved Over Jerstal
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 07.09.2021
Klagefrist: 05.10.2021