Offentliggørelse af vedtaget kommuneplantillæg 19-2017 og lokalplan 10-48

Haderslev Byråd har den 31. august 2021 vedtaget lokalplan 10-48 Centerområde ved Vinkelvej, Haderslev og kommuneplantillæg 19-2017 Centerområde Vinkelvej.
Planområdet er beliggende på Vinkelvej 2, 6100 Haderslev.
Indhold
Planforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra grundejer om at ændre anvendelsen fra produktionsvirksomhed til et område med centerformål. Grundejer ønsker at udvikle et centerformål, herunder detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer, service- og oplevelseserhverv samt kontorer og liberale erhverv.
Formålet med lokalplanen er at udvikle et centerformål, herunder detailhandel i form af udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varer, service- og oplevelseserhverv samt kontorer og liberale erhverv. Formålet med lokalplanen er at muliggøre en revitalisering af området fra et nedslidt fabriksområde til et bynært erhvervsområde med forskellige erhvervstyper og butikker.

Se vedtaget lokalplan her: 20_10808969_1630492572773.pdf (plandata.dk)
Se vedtaget kommuneplantillæg her: (Centeromr\345de Vinkelvej) (plandata.dk)


 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 01.09.2021
Klagefrist: 29.09.2021