Landzonetilladelse til etablering af grusplads og oplagsplads til flis og brænde VERNSGÅRDVEJ 20, 6100 Haderslev, matr.nr. 30 Lunding, Starup.

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af grusplads og oplagsplads til flis og brænde VERNSGÅRDVEJ 20, 6100 Haderslev, matr.nr. 30 Lunding, Starup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
Landzonetilladelse til etablering af grusplads og oplagsplads til flis og brænde VERNSGÅRDVEJ 20, 6100 Haderslev, matr.nr. 30 Lunding, Starup.
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 31.08.2021
Klagefrist: 28.09.2021