Landzonetilladelse - Hjerndrupvej 180, 6070 Christiansfeld - Opførelse af nyt enfamiliehus

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af nyt enfamiliehus som erstatning for eksisterende enfamiliehus på adressen: HJERNDRUPVEJ 180, 6070 Christiansfeld, matr. nr. 51 Hjerndrup Ejerlav, Hjerndrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 10 år jfr. § 56.Titel
Type
HJERNDRUPVEJ 180, 6070 - Opførelse af nyt enfamiliehus
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 31.08.2021
Klagefrist: 28.09.2021