Landzonetilladelse Opførelse af sognehus på 307 m2 KIRKEALLE 26, 6510 Gram, matr.nr. 12 Gram Ejerlav, Gram.

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af sognehus på 307 m2 KIRKEALLE 26, 6510 Gram, matr.nr. 12 Gram Ejerlav, Gram

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
landzonetilladelse Opførelse af sognehus på 307 m2 KIRKEALLE 26, 6510 Gram, matr.nr. 12 Gram Ejerlav, Gram
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 24.08.2021
Klagefrist: 21.09.2021