Offentliggørelse af forslag til lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017, Rekreativt område Vikær Camping, Diernæs Strand

Offentliggørelse af forslag til lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017, Rekreativt område Vikær Strand Camping, Diernæs Strand

Haderslev Byråd godkendte den 29. juni 2021 forslag til lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017, Rekreativt område Vikær Camping, Diernæs Strand, som hermed sendes i offentlig høring i 10 uger.

Planområdet omfatter et areal på 0,65 ha og er beliggende syd for Haderslev ved Diernæs strand, på adressen Dundelum 29, 6100 Haderslev.

Indhold
Lokalplanen og kommuneplantillæget er udarbejdet på baggrund af at campingpladsen ønsker at udvide campingfaciliteterne med mere moderne indrettede hytter. Samtidig ønskes campingarealet udvidet, så der bliver plads til yderligere 35 enheder. Formålet med lokalplanen give mulighed for at indrette arealet til campingplads men samtidig sikre at pladsen for bliver åbent uden høj beplantning, hegn eller lignende. Udvidelsesarealet giver campingpladsen mulighed for at udvide med 4 hytter og 35 campingenheder.

Udvidelsesarealet afgrænses mod Dundelum med hækbeplantning. For at sikre et kik fra Dundelum mod strandeng og kyst skal hækken holdes i lav højde.

Du kan se forslag til lokalplan 18-3 og kommuneplantillæg 17-2017 herunder.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøvurdering iht. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25.06.2020, § 8 pkt. 3, jævnfør stk. 2 og det er vurderet, at planen ikke medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.

Titel
Type
Kommuneplantillæg 17-2017 rekreativt område Vikær Strand Camping
pdf
Lokalplan 18-3 rekreativt område Vikær Strand Camping - Diernæs Strand
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 14.07.2021
Høringsfrist: 09.09.2021

Kommentar på høring

BENT
19.07.2021, kl. 11:50
Jeg mangler følgende i forslaget:
Vedtagelsen af forslaget vil medføre store trafikale problemer på Dundelum vejen fra Diernæs strandvej til campingpladsen, så det må være en selvfølge at den så bliver udvidet til to spor.
+Opret kommentar

Du skal være logget ind for at kunne oprette et kommentar.