Landzonetilladelse - Stensbækvej 20E, 6510 Gram - Opførelse af bålhytte

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af bålhytte på adressen: STENSBÆKVEJ 20 E, 6510 Gram, matr. nr. 278 Enderupskov, Gram.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
STENSBÆKVEJ 20E, 6510 - Opførelse af bålhytte
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 05.07.2021
Klagefrist: 02.08.2021