Landzonetilladelse BLOKHUSSKOVEN 60, 6100 Haderslev - Nedrivning af eksisterende udhus og opførelse af nyt udhus

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Nedrivning af eksisterende udhus og opførelse af nyt udhus på adressen: BLOKHUSSKOVEN 60, 6100 Haderslev, matr. nr. 164 Kelstrup, Vilstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
Landzonetilladelse Blokhusskoven 60, 6100 Haderslev - nyt udhusanneks
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 09.06.2021
Klagefrist: 07.07.2021