Landzonetilladelse - minivådområde - Gymosevej 10, 6100 Haderslev, matr. nr 352 og 365, Vonsbæk, Vonsbæk

Haderslev Kommune meddeler hermed - jfr. Planlovens § 35 - tilladelse på landzoneansøgning til minvådområde på adressen: Gymosevej 10, 6100 Haderslev, matr. nre. 354 og 365, Vonsbæk, Vonsbæk.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.
Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.Titel
Type
Landzonetilladelser - gymosevej 10
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 01.06.2021
Klagefrist: 29.06.2021