Landzonetilladelse - ny vaskeplads Lilholtvej 2, 6500 Vojens

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Etablering af ny vaskeplads på arealet hvor der har ligget et slambassin på adressen:
LILHOLTVEJ 2, 6500 Vojens, matr.nr. 8a Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
landzonetilladelse Vaskeplads Lilholtvej 2
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 28.05.2021
Klagefrist: 25.06.2021