Landzonetilladelse - Stendetgårdvej 13, 6100 Haderslev - Opførelse af enfamiliehus samt terrænregulering

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af enfamiliehus samt terrænregulering på adressen: STENDETGÅRDVEJ 13, 6100 Haderslev, matr. nr. 17 Ladegård, Åstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 10 år jf. Planlovens § 56, stk. 3.


Titel
Type
STENDETGÅRDVEJ 13, 6100 - Opførelse af enfamiliehus samt terrænregulering
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 28.05.2021
Klagefrist: 25.06.2021