Landzonetilladelse - P. Hansens Vej 4, 6500 Vojens - Ny garage- og udhusbygning og overdækning samt lovliggørelse af læskur

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Ny garage- og udhusbygning og tilbygget overdækning samt lovliggørelse af læskur på adressen: P. HANSENS VEJ 4, 6500 Vojens, matr. nr. 159a Ustrup, Vedsted.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
P. HANSENS VEJ 4, 6500 - Garagebygning og overdækning samt lovliggørelse af læskur
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 03.05.2021
Klagefrist: 31.05.2021