Ændring af landzonetilladelse - Sønderskovvej 2, 6500 Vojens - Opførelse af enfamiliehus med integreret garage

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse (Ændring af landzonetilladelse 5. marts 2021) jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af enfamiliehus med integreret garage på adressen: SØNDERSKOVVEJ 2, 6500 Vojens, matr. nr. 18 Hammelev Ejerlav, Hammelev.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 10 år jfr. § 56.


Titel
Type
SØNDERSKOVVEJ 2, 6500 - Opførelse af enfamiliehus med integreret garage
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 19.04.2021
Klagefrist: 17.05.2021