Landzonetilladelse Opførelse af udhus/læskur på 120 m2 for dyrehold på adressen: ENDERUPSKOV BYVEJ 6, 6510 Gram, matr.nr. 44 Enderupskov, Gram.

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af udhus/læskur for dyrehold på adressen: ENDERUPSKOV BYVEJ 6, 6510 Gram, matr. nr. 44 Enderupskov, Gram.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
Landzonetilladelse Enderupskov byvej 6.6510 Gram - læskur 120m2
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 16.04.2021
Klagefrist: 14.05.2021