Høring af udkast om miljøtilladelse - Anslet Bygade 12, 6100 Haderslev

Haderslev kommune sender den 23. februar 2021 udkast til miljøtilladelse for Anslet Bygade 12, 6100 Haderslev i høring hos parter og naboer.
Der ansøges om § 16b miljøtilladelse efter husdyrbrugloven for at kunne overgå til nyeste regler med produktionsarealer (stipladsmodellen) på ejendommen Anslet Bygade 12, 6100 Haderslev.
Der ansøges alene om overgang til ny lovgivning og regler i det eksisterende anlæg og med samme dyretype og der opføres ikke nye anlæg.
Har du som part eller nabo bemærkninger til denne høring, kan du sende dem som en kommentar nedenfor.Titel
Type
16B Udkast - Anslet Bygade 12, 6100 Haderslev
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 23.02.2021
Høringsfrist: 09.03.2021

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.