Landzonetilladelse - JØRLHAGEVEJ 91, 6100 Haderslev, matr.nr. 193 Ørby -udvide terrassen og at genopføre annekset

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:
Udvidelse terrassen i den ene ende af huset med 2 meter i længden, så det samlede terrasseareal på denne side af huset bliver 3 x 2,5 meter, og til at genopføre annekset og til at opsætte solceller på taget af dette anneks. på adressen: JØRLHAGEVEJ 91, 6100 Haderslev, matr.nr. 193 Ørby, Vonsbæk
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
Landzonetilladelse Jørlhagevej 91, 6100 - udvidelse af sommerhus og flytning af anneks
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 22.02.2021
Klagefrist: 22.03.2021