Landzonetilladelse - Aarø 261, 6100 Haderslev - Opførelse af læskur

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opførelse af læskur til dyrehold på adressen: AARØ 261, 6100 Haderslev, matr. nr. 224 Årø, Øsby.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
AARØ 261, 6100 - Opførelse af læskur
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 22.02.2021
Klagefrist: 22.03.2021