Landzonetilladelse - Hoptrup Hovedgade 53, 6100 Haderslev - Tilbygninger til dagligvarebutik

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Tilbygninger til dagligvarebutik på adressen: HOPTRUP HOVEDGADE 53, 6100 Haderslev, matr. nr. 97 og 147 Hoptrup Ejerlav, Hoptrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
HOPTRUP HOVEDGADE 53, 6100 - Tilbygninger til dagligvarebutik
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 22.02.2021
Klagefrist: 22.03.2021