Landzonetilladelse - Slotsvej 55, 6510 Gram - Opstilling af flytbart læskur

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Opstilling af flytbart læskur på adressen: SLOTSVEJ 55, 6510 Gram, matr. nr. 1612 Gram Ejerlav, Gram.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
SLOTSVEJ 55, 6510 - Opstilling af flytbart læskur
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 10.02.2021
Klagefrist: 10.03.2021