Fremlæggelse af projektforslag for etablering af vådområde ved Brændstrup Bæk

Vejen Kommune fremlægger et projektforslag til etablering af et vådområde ved Brændstrup Bæk, sydvest for Brændstrup. En mindre del af projektområdet ligger i Haderslev Kommune. Derfor fremlægges projektforslaget også på Haderslev Kommunes side for høringer.
Vejen Kommune er projektejer.
Projektets hovedformål er at fjerne kvælstof ved etablering af et vådområde. Som en del af projektet genslynges Brændstrup Bæk over en 1600 meter lang strækning, en rørlagt del af vandløbet åbnes, og der udlægges gydestryg i det nye vandløb. Tilstødende grøfter og dræn sløjfes.
Projektforslaget fremlægges i 8 ugers høring. Fremlæggelsen sker i henhold til vandløbslovens § 37 for den del, der omfatter restaurering af Brændstrup Bæk, og i henhold til vandløbslovens § 17 for den del der omfatter regulering af dræn og grøfter.
Eventuelle høringssvar kan indgives ved at oprette en kommentar herunder. Haderslev Kommune videresender eventuelle høringssvar til Vejen Kommune efter endt høringsperiode.


Titel
Type
Detailprojekt - Vådområde - Brændstrup Bæk
PDF
Detailprojekt - Vådområde - Brændstrup Bæk - Bilag samlet
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 05.02.2021
Høringsfrist: 05.04.2021

Kommentar på høring

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.