Landzonetilladelse - Østergårdsvej 18, 6500 Vojens - Lovliggørelse af garage og carport med skur

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Lovliggørelse af garage og carport med træpillelager på adressen: ØSTERGÅRDSVEJ 18 , 6500 Vojens, matr. nr. 219 Uldal, Skrydstrup.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.Titel
Type
ØSTERGÅRDSVEJ 18, 6500 - Lovliggørelse af garage og carport med skur
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 04.02.2021
Klagefrist: 04.03.2021