Tilladelse til krydsning i Humlegårdsbæk med spildevandsledning

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsninger af det offentlige vandløb Humlegårdsbæk med spildevandsledning på matr.nr. 263 Gammel Haderslev ejerlav.
Haderslev Kommune har den 13. januar 2021 meddelt tilladelse efter vandløbsloven til PROVAS A/S til krydsning af det offentlige vandløb Humlegårdsbæk med spildevandsledning.Titel
Type
Tilladelse til krydsning i Humlegårdsbæk med spildevandsledning
PDF
Oversigtskort 2 - bilag 2
PDF
Opmålingskort - Bilag 3
PDF
Gammel illustration af spildevandsanlæg - bilag 4
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 13.01.2021
Klagefrist: 09.02.2021