Landzonetilladelse - GRUSGRAVVEJ 1, 6500 Vojens - Lovliggørelse af vognly

Haderslev Kommune meddeler hermed landzonetilladelse jf. Planlovens § 35 til:

Lovliggørelse af vognly på adressen: GRUSGRAVVEJ 1, 6500 Vojens, matr. nr. 152 Arnitlund, Vedsted.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.


Titel
Type
Landzonetilladelsen Grusgravvej 1, 6500 - Lovliggørelse af 25 år gammelt vognly
pdf
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 13.01.2021
Klagefrist: 10.02.2021