landzonetilladelse - minivådområde- Gymosevej 10, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune meddeler hermed - jfr. Planlovens § 35 - tilladelse på landzoneansøgning til minvådområde på adressen: Gymosevej 10, 6100 Haderslev, matr. nr 15a Åstrup.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 5 år jfr. § 56.
Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.Titel
Type
landzonetilladelse Gymosevej 10, 6100 - minivådområde.
PDF
 
HADERSLEV KOMMUNE
Dato: 13.01.2021
Klagefrist: 10.02.2021